fbpx

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής στο παιχνίδι.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα (escape room) είναι πιθανό να εμπεριέχει τη χρήση απλών εργαλείων, την πιθανότητα μεταφοράς ή ανύψωσης αντικειμένων, πνευματική πίεση και αγωνία, σχετικα μικρούς κλειστούς χώρους με ή χωρίς άλλους ανθρώπους και πιθανά στενά περάσματα ή εμπόδια περίπλοκα.

Επίσης όλοι οι βασικοί κανόνες ασφαλείας εξακολουθούν και ισχύουν στους θεματικούς χώρους (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, πρίζες, γυάλινα αντικείμενα κ.α.).

Με την είσοδο των παικτών στο θεματικό δωμάτιο η πόρτα θα κλείσει μέχρι το τέλος του παιχνιδιου. Η έξοδος από το δωμάτιο σε περίπτωση ανάγκης είναι εφικτή αλλά αυτό δεν συνεπάγεται ότι θα επιστραφούν χρήματα στους παίκτες εάν αυτοί εξέλθουν με δική τους πρωτοβουλία. Με το τέλος του χρόνου παιχνιδιού εάν δεν έχουν λυθεί όλοι οι γρίφοι του δωματίου και η ομάδα δεν έχει καταφέρει να αποδράσει ο υπάλληλος (game master) θα ανοίξει την πόρτα του δωματίου.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τίποτα δε χρειάζεται να σπάσει ή να ανοίξει με δύναμη. Οι παίκτες ΔΕΝ πρέπει να καταστρέψουν τα σκηνικά ή τον εξοπλισμό της επιχείρησης. Σε περίπτωση που δημιουργήσουν καταστροφές, τα έξοδα για την αποκατάσταση ττων ζημιών βαραίνουν ισάξια όλα τα μέλη της ομάδας.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος έχει το δικαίωμα να απομακρύνει τους παίκτες μιας ομάδας χωρίς αποζημίωση εάν εντοπίσει οποιαδήποτε συμπεριφορά που κρίνει επικίνδυνη ή καταστροφική, καθώς επίσης και να αποκλείσει την είσοδο τους ξανά σε κάποιο δωμάτιο.

Ο χώρος καταγράφεται από κάμερες για λόγους ασφαλείας και για την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Άτομα με προβλήματα υγείας, όπως προβλήματα καρδιάς, κρίσεις επιληψίας, κλειστοφοβία, εγκυμονούσες κ.α. μπορούν να εισέλθουν στα δωμάτια μόνο με ατομική τους ευθύνη.

Τα δωμάτια απόδρασης είναι ένα άκρως ασφαλές παιχνιδι, για το οποίο έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους συμμετέχοντες και έχει προηγηθεί πλήρης περιγραφή των κανόνων ασφαλείας στους συμμετέχοντες από τον υπάλληλο της εταιρείας.

Σε κανένα παιχνίδι δεν υπάρχει χρήση σωματικής βίας,απώθηση του παίκτη ή κάποιου είδους έντονη σωματική επαφη προς τους συμμετέχοντες από υπάλληλο της εταιρείας.

Παρόλα αυτά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, όπως σε όλες τις δραστηριότητες, τραυματισμού ή ψυχοσωματικού επεισοδίου λόγω προβλημάτων υγείας.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα που τυχόν συμβούν σε συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν τηρούν τους κανονισμούς ασφαλείας, καθώς και για οτιδήποτε συμβεί σε συμμετέχοντα και το οποίο οφείλεται σε υπαιτιότητα του ίδιου.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Ποτέ και για κανένα λόγο οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να τρέχουν ανεξέλεγκτα μέσα στο δωμάτιο απόδρασης, ένα απλο περπάτημα αρκεί για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι.

2. Δεν επιτρέπεται οι συμμετέχοντες όταν τα φώτα σβήσουν στιγμιαία η και κατ’επαναλψην στον χώρο να κινούνται και να κάνουν έντονες κινήσεις με τα άκρα τους.

3. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα υπάρχουν στιγμές με έντονο ήχο και φως, παρακαλούμε τους παίκτες να ενημερώνουν για οποιαδήποτε πρόβλημα υγείας και να μην απωθούν έντονα τους συμπαίκτες τους εάν αισθανθούν τρόμο η πανικό.

4. Εάν κάποιος παίκτης θέλει να αποχωρήσει από το παιχνίδι για οποιαδήποτε λόγο μπορεί να το κάνει οποτεδήποτε το επιθυμεί.

Στην περίπτωση κατά την οποία συμμετέχων παραβεί οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω κανονισμών θα αποβάλλεται αμέσως από το παιχνιδι. Επίσης, ο/η συμμετέχων αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως και εις ολόκληρον κάθε είδους ζημία την οποία προκάλεσε σε άλλον συμμετέχοντα του παιχνιδιού ή εργαζόμενο της επιχείρησης.